0
Vaša košarica je prazna.
Jezik:

O meni:


 

KDAJ SODNI IZVEDENEC?

V sodnih ali v upravnih postopkih je za ugotovitev ali za razjasnitev kakšnega dejstva potrebno strokovno znanje, s katerim sodišče ne razpolaga. Pri reševanju tovrstnih vprašanj si sodišče pomaga s sodnim izvedencem, ki s svojim specifičnim znanjem in strokovnostjo poda izvid in mnenje s katerim ugotovi in/ali razjasni dejstva, ki so potrebna, da lahko sodišče ali upravni organ odloča. Z vidika procesnih določb je izvedenčevo mnenje ali izvid eden od dokazov v postopku, ki ga mora sodnik ocenjevati v skladu z načelom proste presoje dokazov.

 

KDO JE SODNI IZVEDENEC?

Delo in pomen sodnega izvedenca je lahko opisan na naslednji način: Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih mu je pri njegovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka. Sodni izvedenec torej podaja mnenje o lastnostih neke opreme in o dejstvih, ki so privedla do teh lastnosti.

 

ZAKONODAJA?

Zakon o sodiščih (Uradni list RS št. 28/2010 v členih od 84. do 96 in Uradni list 88 /2010, Pravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih, s kasnejšimi dopolnitvami) vsebuje določbe, ki urejajo imenovanje, delovanje in razrešitev sodnih izvedencev in sodnih cenilcev ter prevajalcev. Imenuje jih minister za pravosodje za določeno področje izvedenskega ali cenilskega dela oziroma za prevajanje. Sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači so imenovani z dnem, ko pred ministrom za pravosodje izrečejo prisego. Imenovanje se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter vpiše v imenik sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje. Minister, pristojen za pravosodje tudi razrešuje sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače, v primerih zakonsko določenih razrešitvenih razlogov.

Smo podjetje s trdnimi temelji in pomembnim položajem na našem trgu. Približno 10 let se že ukvarjamo z obnovo vaših podatkov in moramo priznati, da smo resnično dobri v tem.

 

Ponujamo vam:

  • Obnovitev podatkov iz trdega diska (katera koli vrsta, operacijski sistem in vrsta škode)
  • Obnovitev podatkov na medijih kot so: ZIP, LS, MO, JA
  • Trajni izbris podatkov itd.