0
Vaša košarica je prazna.
Jezik:

POVEZAVE:


Sodni izvedenec je strokovnjak, ki na poziv sodišča, fizične ali pravne osebe izvede postopke ugotavljanja tehničnih dejstev in dokazov, s katerih lahko osvetli dejstva in s tem pomaga sodišču, da lažje odloči o sporni zadevi. Sodni izvedenec ne odloča o krivdi, temveč s svojim delom pripomore, da so okoliščine spornih zadev, bolj jasne. Pri svojem delu sodni izvedenec upošteva najnovejša dognanja stroke, tehnične predpise in druge zakone in norme, ki urejajo njegovo specifično področje.

 

Sodno izvedeništvo Zakon o sodiščih v svojem 84. členu opisuje sodne izvedence kot:

 

osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka (Zakon o sodiščih, 84. člen).

 

Sodni izvedenec je lahko angažiran za dajanje izvidov in mnenj ter cenitev na:

- zahtevo sodišča

- zahtevo stranke zaradi uveljavljanja njenih pravic (oz. na zahtevo drugih organov) za obrambo 

  svojih pravic ali svojega ugleda.

 

V linku si lahko preberete Smernice za izdajo sodnih odločb za izdelavo izvedenskih mnenj, katere so bile izdane s strani Informacijskega pooblaščenca.

 

 

 

http://www.slideshare.net/Animetrics/32113-webinar-investigative-face-for-law-enforcement?next_slideshow=1

 

primerjava oseb na fotografijah in videoposnetkih antropometrija face recognition trace match